Terms/Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Charlotte Fogh Gallerys Artshop.

Levering
Varer afsendes fra galleriet 1-3 hverdage efter bestilling med Post Danmark eller Pakke.dk. Større kunstværker leveres / afhentes efter aftale.

Levering i Danmark er 1-5 hverdage. Europa og Internationalt 3-7 hverdage.

Varemodtagelse
Alle varer afsendes med Post Danmark eller Pakke.dk. Vores varer er forsikrede under forsendelsen. Ved modtagelse bedes du kontrollere varen. Er pakken og/eller indholdet beskadiget, når du modtager det, skal du anmelde straks.

Fortrydelsesret – 14 dages fortrydelsesfrist
Skulle du fortryde dit køb, har du 14 dages fortrydelsesret fra du har modtaget varen. Dette bedes meddelt pr. email inden returnering. Returnerer du varen, sker dette for egen regning og risiko. Send ikke varer retur pr. efterkrav.

Vi tager forbehold for udsolgte varer, taste-, pris- og billedfejl!

Reklamationsret

Du har 24 måneders reklamationsret, og skal reklamere inden for rimelig tid, hvilket er inden 2 måneder efter fejlen eller manglen er konstateret.

Persondata og fortrolighedspolitik

Kortholder bliver bedt om, at oplyse email, adresse og telefon nr. når der afgives ordre.

Charlotte Fogh Gallery forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre eller vidergive information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Læs mere her

Det er sikkert at handle

Valutaen der betales med, er danske kr (DKK), og beløbet hæves, når varen afsendes. Undtaget fra dette er kunst købt på den aktuelle udstilling eller under Preview.* (Se særlige betingelser)

Der kan betales med Dankort, Visa, MasterCard, eDankort og Mobilepay. Øvrige kort som Discover og American Express betales via Paypal. Betaling med kreditkort er sikret og godkendt af PayPal, som overholder de internationale standarder PCI (Payment Card Industry) og CISP (Cardholder Information Security Program) for databeskyttelse. Du kan derfor trygt anvende dit betalingskort. PayPal trækker et gebyr på 3,5% af transaktionen. Der kan anvendes betalingskort:

dankort_22 edankort_22

Særlige Betingelser
Ved kunst købt på den aktuelle udstilling eller under Preview hæves betalingen med det samme. Kunstværket udleveres fra galleriet, når udstillingen slutter eller efter aftale. Kan værket ikke udleveres som aftalt, kan handlen annulleres.

Mere information
Har du i øvrigt spørgsmål, kan du kontakte galleriet mellem tirsdag-fredag kl. 11.00-17.30 eller sende en email på info@charlottefogh.dk

 

ENGLISH

Terms of Charlotte Fogh Gallery Artshop

Delivery
Orders are shipped from the gallery 1-3  working days after ordering by Post Danmark or Pakke.dk. Major works of art are delivered / picked up by appointment.

Denmark: 1-5 working days. Europe and International: 3-7 working days

Receipt
All items are shipped with Post Denmark or Pakke.dk and are insured in transit. Upon receipt, please check the goods. Is the package and/or contents damaged when you receive it, please report immediately.

Duties and taxes

All items in our webshop are sold on a Delivery Duty Unpaid basis, which means that, all relevant duties and taxes may be imposed by some countries outside Europe. Customers are liable for any applicable custom duties or taxes that may be imposed on a delivery in the destination country. In addition, if you wish to make an exchange, you would be also responsible for taxes and duties on the replacement item.

Returns – 14-day right of withdrawal

All items are quality controlled and checked for any faults before they are dispatched. If for any reason you are dissatisfied with your purchase, feel free to contact us via E -mail. You need to send pictures of the item to our mail.
Should you cancel your purchase, you have 14 days to cancel from you received the product. This should be communicated by email to the gallery before returning. Returning your product is at own risk and expense. Do not send items back by cash on delivery. Returns must be in the same condition as when it was received. Returns that are damaged, soiled or altered cannot be accepted and will be sent back to you.

We accept no liability for out of stock items, typing, prices and image errors!

Warranty

You have 24 months’ right of complaint and must advertise within a reasonable period of time, which is within 2 months of the failure or failure.

Personal data and privacy policy

Cardholder is requested to provide mailing address and telephone number when order is placed.

Charlotte Fogh Gallery understands and respects the importance of privacy on the Internet. We will not disclose or disclose customer / user information to third parties unless necessary to implement a transaction. We will not sell your name, address, e-mail address, credit card or personal data to any third party without your prior permission.

Read more here

It is safe to shop

The currency traded is Danish kr (DKK), and the amount is charged, when the item is shipped. Excluded from this is art purchased at the current exhibition or at Preview. * (See special conditions)

Payment can be made with Dankort, Visa, MasterCard, eDankort and Mobilepay. Other cards like Discover and American Express are paid via Paypal. Payment by credit card is secured and approved by PayPal. PayPal comply with international standards PCI (Payment Card Industry) and CISP (Cardholder Information Security Program) for data protection. You can safely use your debit card. PayPal charge a fee of 3,5% of the transaction. We accept following credit cards:

dankort_22 edankort_22

Special conditions
For art purchased at the current exhibition or during Preview, the payment is withdrawn immediately. The artwork is handed out from the gallery when the exhibition ends or by appointment. If the work cannot be handed over as agreed, the transaction can be canceled.

More information
If you have further questions, please contact the gallery Tuesday to Friday from 11 am to 5.30 pm or send an email to info@charlottefogh.dk

Address:
Charlotte Fogh Gallery

Aaboulevarden 43C

DK 8000 Aarhus C

Denmark

T: +45 29297105 E: info@charlottefogh.dk W: www.charlottefogh.dk

Bank Info:

SE / CVR nummer: 29293570

Bank: Middelfart Sparekasse

Account: 1687 – 3230118646

IBAN nr.: DK7516873230118646

SWIFT: MISPDK21